450 millioner til ny kraftstasjon

Nye Rendalen kraftverk blir et av Østlandets største vannkraftverk.

Foto: Scanpix
Børs

450 millioner kroner investeres i ny kraftstasjon i Rendalen, går det frem av en melding.Akershus Energi AS eier gjennom datterselskap 25 prosent i selskapet Opplandskraft DA. Styret i Opplandskraft DA vedtok i dag å starte opp arbeidene med ny kraftstasjon til erstatning for det snart 40 år gamle Rendalen kraftverk.Nye Rendalen kraftverk blir et av Østlandets største vannkraftverk med en årlig produksjon på ca 750 GWh. Det er ca ti prosent mer enn i dag, og tilsvarer energiforbruket til ca 50 000 boliger. Den nye kraftstasjonen vil være i drift fra høsten 2012.Arbeidet starter i oktober i år og leveransene til prosjektet vil komme fra åtte land og tre verdensdeler, og det vil være opp til 60 mann i arbeid under anleggsperioden. Eidsiva Vannkraft AS er operatør for kraftstasjonen og står også for planlegging og prosjektledelse.- Et nært samspill med kommunene er bestandig en forutsetning for våre vannkraftprosjekter, sier direktør Oddleiv Sæle i Eidsiva Vannkraft AS, ifølge meldingen.

Nyheter
Næringsliv