Aksjonæropprør i Kongsberg

I forbindelse med den foreslåtte emisjonen i Kongsberg Automotive er det tatt initativ til et aksjonæropprør.

Illustrasjonsfoto
Børs

Et stort antall større og mindre aksjonærer støtter per dags dato opp om et initiativ til ikke å godta styrets forslag som fremlagt i innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Slik innleder initiativtageren til aksjonæroppgjøret Gunnar Liknes i en pressemelding.Han mener det er et reelt alternativ at emisjonen på 260.010.000 aksjer til kurs 4,00 kroner, med et bruttoproveny på 120 millioner euro, kan bli nedstemt.Aksjonærene som støtter initativet mener det er gjort for lite for å oppnå en fornuftig pris på de nye aksjene, og oppfordrer selskapet til å få på plass et alternativt forslag før fristen går ut.Liknes sier til HegnarOnline at 60 prosent av aksjene i selskapet er eid av småaksjonærer og at det er et betydelig og voksende antall som støtter opp om opprøret.- Jeg tror vi må ha i overkant av 20 prosent stemmene for å stemme ned emisjonen, og jeg har et realistisk håp om at vi skal klare det, sier han. Men han vil ikke ut med hvor mange som i øyeblikket støtter opprøret.Han vil at styret skal ta opprøret på alvor og komme med et alternativ til den emisjonen som allerede er gjennomført. Han sier at det er mange småaksjonærer som ikke har muligheter til å opprettholde sin eierandel og at det oppleves veldig sårt å bli så kraftig vannet ut. Han mener også at selskapet per dags dato er verdt mer enn det de nye investorene er villig til å gi og han stiller spørsmål ved om tilretteleggerne har gjort en god nok jobb.På nettsiden "JegStemmerImot.no-ip.biz" blir det informert om hva som skjer og hva det skal stemmes over på den kommende generalforsamlingen.Her har også Olav Volldal, sjefen i Kongsberg Automotive, fått anledning til å ta til motmæle.Volldal sier rett ut at initiativet etter hans mening, om det skulle få gjennomslag, vil være ødeleggende for aksjonærene og ødeleggende for selskapet.- Vi som har arbeidet med den løsningen som legges frem for EGFhar etter beste evne forsøkt å finne en god balanse mellom ulike hensyn. Tanken på å få en høyere pris gjennom å gå nye runder er etter min oppfatning hinsides hva som er realistisk og tvinger man frem en slik modell må man også være villig til å påta seg det ansvaret som dette innebærer, sier han.

Nyheter
Børs