Analysesjef spår kursoppgang

-Mye tyder på at aksjen gjerne vil få et slikt brudd opp i dag, sier analysesjef Bjørn Inge Pettersen etter å ha sett nærmere på Norsk Hydro-aksjen.

1

I dagens morgenrapport fra TrendTech Securities anbefaler analysesjef Bjørn Inge Pettersen kjøp av aksjer i Norsk Hydro.- Norsk Hydro viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend og aksjen er nå i ferd med å bryte opp fra en større konsolideringsformasjon. Dette gir positive signaler for den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover. Et brudd opp gjennom 40 kroner vil utløse nytt teknisk kjøpssignal i aksjen. Mye tyder på at aksjen gjerne vil få et slikt brudd opp i dag, sier Pettersen.- Ved et brudd opp gjennom 40-nivået så vil det være begrenset med motstand videre oppover før ved øvre trendlinje i den kortsiktige stigende trendkanalen, rundt 47 kroner. På litt lenger sikt hvis vi ser på den langsiktige stigende trendkanalen så er potensialet på mellomlang sikt (3-6 mnd.) opp mot 55 kroner, sier analysesjefen.- På bakgrunn av det positive tekniske bilde aksjen nå viser så vurderer vi aksjen som en interessant kjøpskandidat. Vi anbefaler gjerne å ha stop-loss rundt 36 kroner, avslutter Pettersen.I skrivende stund omsettes aksjen for 39,20 kroner, opp 0,51 prosent. Tidligere i dag var aksjen oppe i 39,75 kroner.