Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om spill, risiko, gode vekstmuligheter og spekulasjoner om oppkjøp.

Stig Myrseth

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• RCL (141,80) - et spill på en sterkere amerikansk økonomi. Den amerikanske sentralbanksjefen uttalte tidligere denne uken at resesjonen i USA trolig er over. Dette sammen med en rekke økonomiske rapporter som viser bedring, er godt nytt for RCL. Har du tro på bedre tider i USA, er RCL en aksje du skal eie. Hovedrisikoen er at oljeprisen går gjennom taket. Prissikring på rundt halvparten av drivstofforbruket demper imidlertid denne risikoen noe• Q-Free (21,30) - markedsleder med gode vekstmuligheter. Q-Free la i august frem en solid kvartalsrapport som underbygget det positive bildet. Resultat og omsetning viste solid vekst, og utsiktene fremover er gode. Ordreboken var ved halvårsskiftet på 0,94 milliarder kroner noe som dekker mer enn tolv måneders estimerte inntekter. P/E er på 15,9 for i år fallende til 13,7 neste år. Dette mener vi er attraktivt sett i lys av den solide veksttakten, sterke balansen, oppkjøpsmuligheten og det europeiske markedslederskapet.