Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om store innsidekjøp, global suksess, lav prising og en av de mest risikable aksjene på Oslo Børs.

Stig Myrseth
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:•Nutri Pharma (2,02) - store innsidekjøp lover godt. På tirsdag denne uken ble det meldt at CEO Trond Syvertsen har kjøpt 1 million aksjer til kurs 2,17. I forrige uke kjøpte en annen primærinnsider, styremedlem Lars Høie, 3 millioner aksjer til kurs 2,34. En kombinasjon av bransjemultipler og DCF får oss til å lande på et 6-måneders kursmål på 3,00. Blir utrullingen av Nutri5 en global suksess, ser vi imidlertid betydelig større oppside i aksjen.•Songa (21,70) - kontraktsusikkerhet mer enn utlignes av lav prising. Songa er et spill på at de ledige enhetene får ny beskjeftigelse. Dersom kontraktsusikkerheten reduseres, ser vi betydelig oppside i aksjen. Dette tilkjennegis av et pris/bok-forhold på 0,7 og en P/E på 2,1 for i år stigende til 2,3 neste år. EV/EBITDA på 3,8 for 2010 er 32 prosent lavere enn bransjegjennomsnittet. Hovedrisikoen i Songa er miksturen av en relativt høy giring og lav visibilitet skapt av en usikker flåteutnyttelse. Selv om det forannevnte blinker Songa ut som en av de mest risikable riggaksjene på Oslo Børs, heller vi likevel mot at risk/reward-forholdet er gunstig sett i lys av den sterke oljeprisen.

Nyheter
Børs