Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om nye kontrakter, høyrisikoaksje og muligheten for kollaps.

Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Intex (3,95) - visibiliteten øker. Selskapet slapp i går en prosjektoppdatering. I følge denne er målte og indikerte nikkelressurser 115 prosent høyere enn tidligere antatt. Dette øker visibiliteten og sannsynligheten for suksess. Investeringsnivået i fase 1 av utbyggingen er på USD 2,4 mrd, og det er fortsatt uklart hvordan denne kapitalen skal skaffes til veie. Dette bringer oss inn på hovedrisikoen som er at ledelsen ikke makter å skaffe prosjektfinansiering. I så fall vil aksjekursen kollapse. Selv om Intex utvilsomt er en høyrisikoaksje, mener vi risk/reward-forholdet er gunstig på dagens nivå.• BW Offshore (7,30) - venter nye kontrakter i fjerde kvartal. Som ventet meldte ledelsen at kontraktsmulighetene er økende. Aktiviteten i FPSO-markedet har tatt seg opp, og nye kontrakter kan materialisere seg allerede i fjerde kvartal. En høy kontraktsdekning skaper en rimelig stor grad av visibilitet. 100 prosent av våre omsetningsestimater for i år er allerede sikret gjennom kontrakter. Dette tallet faller til 70 prosent neste år. Vi tror at BW Offshore må melde om nye kontrakter for at aksjen skal stige videre. Dette bringer oss inn på hovedrisikoen som er at slike uteblir.

Nyheter
Børs