Analytiker: Kjøp og kjøp

Her er dagens aksjetips fra Orion Securities.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:Ganger RolfDet er tre forhold som gjør en investering i Ganger Rolf interessant. For det første er NAV-rabatten på 42 prosent fristende. Det vanlige for investeringsselskaper er en rabatt på 20-30 prosent.Dernest fremstår utsiktene for de energirelaterte virksomhetene som gode, og dette taler for NAV kan øke betraktelig i årene fremover.Til sist er vårt NAV-estimat konservativt. Vi utelukker ikke at den unoterte delen av porteføljen er vesentlig mer verdt enn våre anslag tilsier, skriver meglerhuset.KitronEtt av de bedre valuecasene i byen, heter det i rapporten.De attraktive inntjeningsmultiplene fra neste år av får oss til å lande på en kjøpsanbefaling på aksjen, skriver Orion.