Analytiker: Kjøp og selg

Analytiker snakker om rally, innsidekjøp, elendige rater og risiko. Her er dagens aksjetips.

Stig Myrseth
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities får Q-Free en kjøpsanbefaling mens Frontline får en salgsanbefaling.• Q-Free (21,20) - fortsatt rallypotensial i aksjen. Markedet for elektronisk bompengebetaling er i en tidlig modningsfase, og vi venter tosifret vekst i mange år fremover. Det var nylig et signifikant innsidekjøp i Q-Free. CFO Roar Østby kjøpte aksjer i eget selskap for 387.000 kroner til kurs 19,35. Aksjekjøpet øker hans samlede beholdning med 77 prosent. Dette taler for at minste motstands vei i aksjekursen fortsatt er oppover.• Frontline (129,50) - tankratene nærmer seg null, selg! For VLCC-ene trenger Frontline USD 31.900/dag for å gå i break even, mens det tilsvarende tallet USD 25.200/dag for Suezmax-ene. I dag ligger imidlertid ratene langt under dette nivået. De seneste slutningene er på USD 3.000/dag for VLCC-er og USD 10.000/dag for Suezmax-skip. Vårt kursmål for aksjen er på 96 da vi venter at skipsverdiene og dermed NAV vil falle fremover. Hovedrisikoen i vårt negative scenario er at verdens oljeforbruk tar seg uventet raskt opp.

Nyheter
Børs