Andresen jr deltar ikke i emisjon

Johan H. Andresen jrs Ferd støtter emisjonsforslaget i Kongsberg Automotive, men deltar ikke emisjon.

Scanpix / Scanpix

Johan H. Andresen jrs Ferd har etter en totalvurdering besluttet å støtte emisjonsforslaget i Kongsberg Automotive."Det har kommet en rekke henvendelser fra både presse og minoritetsaksjonærer som ønsker å vite hvordan Ferd AS (Ferd) vil stemme i forhold til forslaget om emisjon i Kongsberg Automotive Holding ASA (KOA), som skal behandles på selskapets ekstraordinære generalforsamling fredag 25. september.Ferd har etter en totalvurdering besluttet å støtte emisjonsforslaget. Til orientering deltar ikke Ferd i den foreslåtte emisjonen. Fra å være største aksjonær, vil Ferds investering i KOA dermed bli av en ren finansiell karakter. Dette er bakgrunnen for at Peter Sunde har trukket seg fra styret", heter det i en melding."Ferd vil ikke støtte den foreslåtte endringen i opsjonsprogram for ledende ansatte som blant annet innebærer at tegningskursen for 2009 programmet korrigeres til 1,9 kr per aksje, langt under emisjonskursen på 4 kr per aksje", skriver Ferd.