Avtale med Statens finansfond

SpareBank 1 SMN har signert avtale med Statens finansfond.

Foto: HegnarOnline

16. september signerte SpareBank 1 SMN en avtale med Statens finansfond om kapitalinnskudd ved tegning av fondsobligasjoner med kroner 1.250.000.000,-, går det frem av en melding.Avtalen er signert med forbehold om endelig godkjennelse av bankens representantskap i deres møte 22. september.