Bedring for Nortura etter kostnadskutt

Etter store tap i første tertial melder Nortura om et driftsresultat på 51 millioner for andre tertial.

Foto: Scanpix

Resultatet er likevel 193 millioner dårligere enn for samme periode i fjor.Nortura leverte et driftsresultat på minus 197 millioner kroner i årets fire første måneder. Driftsresultatet på 51 millioner kroner i pluss for andre tertial utgjør dermed en forbedring på 245 millioner kroner.I samme periode i fjor leverte Nortura et driftsresultat på 244 millioner kroner, noe som betyr at resultatet for denne perioden i år er 193 millioner kroner dårligere enn i fjor.Resultatet før skatt var 12 millioner kroner, mot 202 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsinntektene er på 5,5 milliarder kroner, noe som er på nivå med inntektene for andre tertial 2008.Nortura er resultatet av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. (©NTB)- Vi har markert lavere driftkostnader, men lener oss ikke tilbake. Arbeidet med å redusere faste kostnader og fjerne overkapasitet fortsetter for å motvirke et usedvanlig hardt prispress i butikkene. Utover høsten kommer mange tunge beslutninger som får konsekvenser for medarbeidere og lokalsamfunn, men vi har ikke noe alternativ, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i Nortura SA.