- Da blir DNO overflødig

Øystein Noreng om hvordan DNO kan bli overflødig i Irak.

BI-professor Øystein Noreng

HegnarOnline har møtt BI-professor Øystein Noreng på BI, hvor han snakket om hvordan DNO i verste fall kan bli overflødig i Irak.Se video under:Noreng påpeker at styreleder Berge Gerdt Larsen solgte det meste av aksjene på toppen i 2005, men fikk beholde jobben som styreleder.- Han er en person som ikke har vært naiv, sier professoren.Noreng Øystein Noreng er professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Sorbonneuniversitetet i Paris. Noreng har utgitt mange bøker om internasjonal oljepolitikk, særlig i tilknytning til Midtøsten. Boken "Oil and Islam»" er oversatt til en rekke språk.Noreng er da ekspert på både olje, oljeøkonomi og midtøsten, og kan ansees å være en meget kompetent ekspert på feltet.