Dagens trippel fra Farstad

Farstad Shipping har landet tre kontrakter verdt i alt 580 millioner kroner.

Foto: Farstad

Farstad Shipping har inngått tre kontrakter som med dagens valutakurser har en samlet verdi på ca. 580 millioner kroner, inklusive opsjoner, går det frem av en børsmelding.AHTS-ene Far Sailor og Far Senior, samt PSV-en Far Swift har alle fått forlenget sine kontrakter med Petrobras i Brasil med to år.For Far Swift har Petrobras opsjon på å forlenge kontrakten med ytterligere fem måneder. Selskapet opplyser at fornyelse av kontraktene skjer på noe lavere nivå enn eksisterende kontrakter.Ny PSV til AustraliaSamtidig har det heleide datterselskapet Farstad Shipping Pte Ltd, Singapore, overtatt PSV-en "Sical Torino", som er døpt om til "Far Swan".Skipet, som er finansiert med selskapets egne midler, har fått tildelt en 18 måneders kontrakt med Woodside i Australia (pluss opsjon på ytterligere 18 måneder). Arbeidene starter når riggen Maersk Discovery er på plass - antagelig i løpet av desember.