- Dette kan vi lære av finanskrisen

Investeringsdirektør Trym Riksen om viktigste lærdom vi kan trekke av finanskrisen.

Trym Riksen Foto: Finansavisen

Tirsdag denne uken møtte Federal Reserve-sjef Ben Bernanke til en spørsmålsrunde i Brookings Institution. Der sa han blant annet at resesjonen trolig er over.I DN forteller investeringsdirektør Trym Riksen i DnB Nor Private Banking om viktigste lærdom vi kan trekke av finanskrisen.- Man må være forberedt på det verste og tilpasse seg deretter. Tåler man ikke et større fall i markedet, spørs det om risikofylte aktiva er hensiktsmessig for ens risikoprofil. Man skal ikke bygge forvaltningsløsninger på de beste scenariene, men ta høyde for at man kan få krakk à la dem man så i Asia- og Russland-krisen, sier Riksen.Han peker ifølge avisen på at perioden 2007 til 2009 forteller oss at moderne økonomisk teori ikke holder vann i forhold til empirien.- Finans- og økonomifaget står derfor overfor et paradigmeskifte, hvor man går fra et krav om ingeniørens nøyaktighet ned til et krav om mindre nøyaktighet, sier Riksen.