Direktører kjøper aksjer i Aker Seafoods

En rekke Aker Seafoods-topper har lastet opp med aksjer og tegningsretter.

Yngve Myhre - Foto: Finansavisen

Yngve Myhre, konsernsjef i Aker Seafoods ASA, har torsdag 17. september kjøpt 30 707 tegningsretter i Aker Seafoods ASA. Tegninsrettene er kjøpt gjennom selskapet Rosøy AS. Myhre har gjennom Rosøy AS også tegnet seg for 60 000 aksjer. Fra før eier Myhre 17 200 aksjer i Aker Seafoods ASA gjennom selskapet Rosøy AS. Fra før har Myhre tegnet seg for 15 000 aksjer i pågående emisjon i Aker Seafoods gjennom selskapet Rosøy AS.Gunnar Aasbø, CFO i Aker Seafoods ASA har kjøpt 79 474 tegningsretter i Aker Seafoods ASA. Tegningsrettene er kjøpt gjennom selskapet Mobilmote AS. Aasbø har gjennom Mobilmote AS også tegnet seg for 250 000 aksjer. Fra før eier Aasbø 20 400 aksjer Aker Seafoods ASA gjennom selskapet Mobilmote AS. Fra før har Aasbø tegnet seg for 20 000 aksjer i pågående emisjon i Aker Seafoods gjennom selskapet Mobilmote AS.Morten Hyldborg Jensen, Executive Vice President - Sales i Aker Seafoods ASA har kjøpt 10 000 tegningsretter i Aker Seafoods ASA. Jensen har også tegnet seg for 12 000 aksjer. Fra før eier Jensen 1 600 aksjer Aker Seafoods ASA. Fra før har Jensen tegnet seg for 1 184 aksjer i pågående emisjon i Aker Seafoods.Leiv Grønnevet, Styremedlem i Aker Seafoods ASA har kjøpt 2 112 tegningsretter i Aker Seafoods ASA. Fra før eier Grønnevet 1200 aksjer i Aker Seafoods ASA. Fra før har Grønnevet tegnet seg for 3000 aksjer i pågående emisjon i Aker Seafoods.Rami Haug Khoury, Senior Vice Preseident - Business development i Aker Seafoods ASA har tegnet seg for 5 000 aksjer i Aker Seafoods ASA. Fra før eier Khoury 1800 aksjer Aker Seafoods ASA. Fra før har Khoury tegnet seg for 1 500 aksjer i pågående emisjon i Aker Seafoods.Eldar Kåre Farstad, Group contoller i Aker Seafoods ASA har tegnet seg for 2 600 aksjer i Aker Seafoods ASA. Fra før eier Farstad 10 000 aksjer Aker Seafoods ASA. Fra før har Farstad tegnet seg for 7 400 aksjer i pågående emisjon i Aker Seafoods.Tegningsrettene er kjøpt til kurs 1,09 kroner per tegningsrett.