Disse vil på børs

Følgende selskaper som om notering på børsen.

Foto: Finansavisen
Børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Polarcus Limited om notering på Oslo Axess.Børsen har dessutenar mottatt søknad fra Golar LNG Energy Ltd om notering på Oslo Børs alternativt notering på Oslo Axess.Selskapenes løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet.

Nyheter
Børs