DnB NOR må bli sterkere

- Det er det grunn til å tro at banken selv også er oppmerksom på, sier Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet.

Konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR - Foto: Scanpix

Direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet tok i dag talerstolen på et seminar i regi av Sparebankforeningen og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). Der påpekte han ifølge Reuters at kapitaldekningen i DnB NOR er lavere enn det som etterhvert er naturlig internasjonalt.- Det er det grunn til å tro at banken selv også er oppmerksom på, sa han.DnB NOR selv har signalisert at kapitaldekningen skal økes i år og neste år gjennom å holde tilbake overskudd. Toppsjef Rune Bjerke utelukker heller ikke en ordinær aksjeemisjon.I tillegg har banken ifølge nyhetsbyrået frist til 30. september med å flagge en søknad om statlig hybridkapital.