DNO-aksjen ned 54 prosent

Før handelen starter, viser ordreboken et dystert bilde.

Foto: DNO

Oljeselskapet DNO International har bedt Oslo Børs om ytterligere suspensjon av aksjen i selskapet.Aksjen skulle opprinnelig åpnes for kjøp og salg torsdag.Ordreboken viser et bilde av en aksje i fritt fall. Aksjen ville omtrent ha falt til 3 kroner, ned 54 prosent!Det viste seg å stemme, og aksjen falt 54 prosent til 3 kroner.Vil bort fra børsen - Styret i DNO ser nå på ulike strategiske alternativ. En av mulighetene er å deliste selskapet og flytte aksjene til en annen børs, skriver DNO i en pressemelding torsdag morgen.Dette alternativet kan innebære å flytte hele selskapet, eller datterselskapet som sitter på lisensene i Kurdistan-regionen, skriver selskapet videre.Videre skriver DNO at selskapet er i forhandlinger med KRG om å løse konflikten som har oppstått så fort som mulig, slik at selskapet skal få rettighetene til eiendelene i Irak tilbake.DNO gjør det også klart at de har bedt Oslo Børs om ytterligere suspendering av all handel i DNO-aksjen. De opprettholder sitt syn om at Oslo Børs har villedet media ved å publisere deler av det DNO mener er konfidensiell informasjon.