DNO slipper ikke unna bot

DNO er frikjent for brudd på reglene om løpende opplysningsplikt, men slipper ikke unna bot (rettet).

DNO International adm. dir. Helge Eide - Foto: Scanpix

DNO har fått medhold i Børsklagenemnden på sin klage på dommen fra juni der selskapet ble dømt for brudd på reglene om løpende opplysningsplikt (verdipapirhandelloven §5-2 første ledd), går det frem av en melding fra Oslo Børs.Børsen skriver at vedtaket i saken av 17. juni oppheves.Derimot får DNO ikke medhold i sin klage på brudd på reglene om opplysningsplikt overfor regulert marked (§24 i børsloven syvende ledd). For dette bruddet ilegges selskapet ifølge meldingen et overtredelsesgebyr på 4 ganger årlig kursnoteringsavgift, tilsvarende 942.228 kroner.Opprinnelig var boten satt til 5 ganger årlig kursnoteringsavgift.