Eiendomstap for Bakke-arvinger

Ulf Bakke og Siv Bakke Rivenes tapte 26 millioner kroner i fjor på forvaltningen av Viking Gruppen etter avdøde Svein Erik Bakke.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Etter Svein Erik Bakkes bortgang høsten 2006 har barna Ulf og Siv Bakke forvaltet verdiene i det som da het SEB Invest, skriver Finansavisen.Selskapet skiftet ifjor navn til Viking Gruppen, som er identisk med navnet på Bakkes tidligere hovedselskap som senere ble overtatt av forretningspartner Jan-Erik Rørvik og deretter solgt til Faktor Eiendom.Ifølge avisen kom Bakke-barna ut av 2006 og 2007 med greie tall i bøkene. 2006 ga 10,1 millioner i pluss. Året etter ga nullresultat. Men i fjor kom tapet i det som for ett år siden skiftet navn fra SEB Invest til Viking Gruppen. Ifølge Finansavisen viste regnskapet et underskudd på 26 millioner kroner før skatt. 10,8 millioner kroner knyttet seg til tap på fordringer. 13,7 millioner var nedskrivning av finansielle omløpsmidler. I styreberetningen skriver selskapet at tapet i fjor skyldtes nedskrivning på eiendomsprosjekter.