Endringer i Akva Group

Akva Group gjør flere endringer i ledelsen.

Båt produsert av AKVA Group - Foto: Selskapet

I begynnelsen av 2010 flytter Morten Nærland, som tidligere var direktør for Akva Group Chile, tilbake til Norge og blir ny visekonsernsjef, går det frem av en melding.Selskapet gjør i tillegg flere andre endringer i ledelsen, både når det gjelder struktur og personer.Les mer her