Etablerer nytt selskap

AF Gruppen, Dr.techn. Olav Olsen og Lyse etablerer et nytt selskap.

Foto: Scanpix
Børs

Ifølge en melding etablerer AF Gruppen, Dr.techn. Olav Olsen og Lyse et nytt selskap som skal utvikle fundamenter til offshore vindturbiner.Det nye selskapet, ViciVentus, har som mål å levere ferdig monterte vindturbiner offshore.- AF Gruppen vil gjennom denne satsningen bruke sin kompetanse og erfaring fra bygging av industrianlegg og landbaserte vindkraftanlegg", sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Nyheter
Børs