Får ikke geare DNO-aksjer

DnB NOR Markets har dag satt belåningsgraden i DNO til 0 prosent.

Foto: Scanpix

Belåningsutvalget i DnB NOR Markets har grunnet de siste dagers omstendigheter rundt DNO, i dag satt belåningsgraden i DNO til 0 prosent."Dette gjelder i utgangspunktet så lenge aksjen er suspendert fra Oslo Børs. Belåningsgraden vil forløpende vurderes når aksjen åpnes igjen for handel. Dette vil for en del av våre kunder medføre manglende sikkerhet", heter det i en melding til DnB NOR Markets' kunder."Vi anbefaler derfor at de dette gjelder setter over enten aksjer, penger eller selger av eksisterende portefølje for å dekke eventuell manglende sikkerhet. Vi vil i tillegg informere om at dersom kursen på DNO faller så mye at den samlede markedsverdien på porteføljen nærmer seg, eller blir mindre enn, den benyttede kreditten, så kan man bli bedt om å dekke hele eller deler av et eventuelt overtrekk på svært kort frist. Dersom dette ikke imøtekommes, vil DnB NOR ha rett til å foreta dekningssalg av hele eller deler av porteføljen", heter detMeglerhuset anbefaler kundene å ta kontakt med dem i løpet av dagen om hva de eventuelt kommer til å foreta seg.