Fem stykk omsatte for 8 mrd.

Norske spekulanter driver omsetningen opp.

I 2009 hadde selskapet kun fem ansatte - F.v Robert Vidhammer (jobber ikke i selskapet lenger), Silje Anderson, Joachim Eidtang (jobber ikke i selskapet lenger), Nicolay Eger og Diana Peters i CMC Markets - Foto: Selskapet
Børs

CMC Markets er en relativt fersk aktør på det norske markedet, men selskapet er britisk og har eksistert siden 1989. Selskapet har spesialisert seg på relativt spekulative produkter, med mulighet for både stor oppside og nedside. Selskapet handler kun med valuta og CFD, et speilbilde av et underliggende verdipapir.- Hos oss går det veldig bra. Vi har økt med omtrent én milliard kroner per måned siden vi startet opp for ett år siden, og volumet har ligget på mellom 8-10 milliarder kroner per måned, sier Nicolay Eger, Adm Dir i CMC Markets til HegnarOnline.Det er mulig å eksponere seg mot omtrent alle verdipapirer hos CMC Markets, og nordmenn elsker spekuleringen.- Pågangen er også bra nå etter sommeren, og jeg ser at det er mange flere som ønsker å handle indeks og aksjer. Det er også en del som har fått øynene opp for andre råvarer enn olje, eksempelvis naturgass. De fleste kundene våre er tradere, men vi har også vanlig aksjehandlere som ønsker høy giring, og småsparere som ønsker trading , kan han fortelle.Det er ikke uvanlig for norske kunder å gire så mye som 100 ganger innsatsen. Beveger investeringen seg én eneste prosent i feil retning, er innsatsen tapt. Gjennomsnittlig gearing er 16-17 ganger egenkapital.I august gjorde de nordiske kundene i CMC 70.500 handler, totalt verdt 23 milliarder svenske kroner.CMC Markets har kun fire ansatte, i tillegg til sjefen.

Nyheter
Børs