Firer flagg på Oslo Børs

Investor har kvittet seg med aksjer ii Protector Forsikring ASA.

Børs

Explora Active Fund har 7. september 2009 solgt 340.000 aksjer i Protector Forsikring ASA.Explora Active Fund har etter salget 4.188.333 aksjer i selskapet, som tilsvarer 4,86 prosent av utestående aksjer og stemmer i selskapet.

Nyheter
Børs