Forskningssjef: Kjøp og kjøp

Forskningssjef Geir Linløkken forteller investorer at de bør satse på følgende aksjer.

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Golden Ocean og Petrolia Drilling som kjøpskandidater.- Etter mer enn to måneders konsolidering i underkant av syv kroner, har aksjen nå brutt opp. Det er gitt kjøpssignal fra en stor omvendt-hode-og-skuldre-formasjon og en videre kraftig oppgang indikeres. Positiv volumutvikling styrker aksjen. Det er imidlertid fortsatt horisontal motstand ved cirka 7,50 kroner, og svingningene i aksjen er meget store, så forsiktige investorer anbefales å holde seg unna. Ved reaksjoner tilbake er det nå støtte ved 6,33-7,00 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier forskningssjef Geir Linløkken.- Aksjen har brutt en fallende trend på lang sikt. Den horisontale motstanden ved 50 øre er også brutt, og det på klart økende volum. En videre oppgang indikeres. Det er lite motstand før ved 67 øre, noe som tilsvarer en oppgang på over 30 prosent. Hvis også 67-nivået skulle bli brutt, kan aksjen raskt gå over 1 krone. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at CEO Lars Moldestad kjøpte seg opp for 430.000 kroner i slutten av august. Ved reaksjoner tilbake er det støtte ved 50 og 41 øre på kort sikt. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Linløkken.