GC Rieber Shipping har nok penger

Behøver ikke hente penger for å handle.

-Vi vurderer ikke noen emisjon. Transaksjonen skjer dels ved kontantoppgjør og av vi overtar forpliktelser med byggekontraktene. Vi har en sunn likviditet og en trekkfasilitet som vi nå ikke har trukket på. Etter hvert vil vi skaffe en langsiktig pantefinansiering på skipene, sier selskapets finansdirektør Hans Petter Klohs til TDN Finans.800 mill.GC Rieber Shipping har i dag inngått en avtale med Sea4 om kjøp av Sea4s datterselskaper Sea4 I Shipping Ltd. og Sea 4 II Shipping Ltd. Kjøpet medfører en total investering på omlag 800 millioner kroner, heter det i en melding fra selskapet.- Kjøpet gir oss to avanserte og moderne Inspeksjons-,Vedlikeholds- og Reparasjons- (IMR) skip som for tiden er under bygging. Kjøpet utgjør også en del av vårt program for flåtefornyelse - og prisnivået skal gi oss en konkurransefordel, sier Sven Rong, administrerende direktør i GC Rieber Shipping i en kommentar.