Gjør endring i vinner-portefølje

Jonassen mister troen på blant annet Seadrill.

Bengt Jonassen. Foto: Finansavisen

I sin ukentlige spalte i Finansavisen omtalter Bengt Jonassen i RS Platou hvordan oljeaksjene først har steget i det siste.- Man kan spørre seg hvorfor oljeaksjene først nå begynner å røre på seg når oljeprisen nesten har doblet seg. Vi tror dette har med forventningsbildet å gjøre. Man har sett at oljeetterspørselen, særlig i USA, har utviklet seg svakt for inntil syv-åtte uker siden, skriver han.Jonassens portefølje har steget 50 prosent hittil i 2009, mens Hovedindeksen har steget 44 prosent. Nå bytter han ut Seadrill og PGS med Acergy og Scorpion.Seadrill ut - Scorpion inn- Rett og slett ser vi større oppside i Scorpion enn i Seadrill for øyeblikket. Vår nåverdibetraktning per enhet inklusive kontraktsverdier gir oss en verdi per aksje på 42 kroner. Scorpion handles nå til 24, noe som indikerer en betydelig oppside i forhold til underliggende verdier, skriver Jonassen.Les hele spalten hans i dagens Finansavisen