Handel i DNOs gjeld

DNOs obligasjoner har blitt omsatt.

DNO International adm. dir. Helge Eide - Foto: Scanpix

Mens DNO-aksjen er pauset ut handelsdagen, er det handel i DNOs obligasjoner.Obligasjonen DNO06 har hatt en handel med pålydende verdi på to millioner kroner og omsattes til en pris på 57,25, heter det i en melding.Handelen ble rapportert inn 10:55.