Har tapt 1,7 milliarder i Kina

Norske Skog har inngått en avtale med det kinesiske selskapet Shandong Huatai Paper.

Christian Rynning-Tønnesen - Foto: Finansavisen

Papirselskapet Norske Skogindustrier har inngått en avtale med det kinesiske selskapet Shandong Huatai Paper om salg av avispapirfabrikken Norske Skog Hebei i Zhaoxian i Kina til pris 800 millioner kroner.- Vi er totalt sett glad for at vi har fått solgt anlegget til den verdien vi fikk, men det er vemodig å selge til langt under det det kostet å bygge anlegget og at vi ikke har greid å innfri forventningene som lå til grunn da vi vi bestemte oss for å bygge Hebei, sier administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen til SIX News.Ifølge Rynning-Tønnesen var det flere interessenter som ønsket å kjøpe Hebei, og den største utfordringen var å få en pris som var akseptabel.Tapet på fabrikken siden oppstart i 2005 er på hele 1,7 milliarder kroner. Det tilsvarer differansen mellom byggekostnader på 2 milliarder kroner og salgsinntekten på 800 millioner kroner, som var prisen de fikk for fabrikken i dag.- I tillegg til tapet på 1,2 milliarder kroner som tilsvarer differansen mellom bygging og salg, så har vi et tap på 500 millioner på driften siden oppstart i 2005, sier Rynning-Tønnesen til SIX News.I dagens pressemelding sier Rynning-Tønnesen at de ikke har klart å tjene penger på virksomheten i Kina. Salget av Hebei er en del av arbeidet med å redusere Norske Skogs gjeld og forbedre lønnsomheten, ifølge Rynning-Tønnesen.Etter salget av Hebei vil netto rentebærende gjeld tilsvare 11,4 milliarder kroner, ned fra 12,2 milliarder ved utgangen av andre kvartal i år. Salget medfører et regnskapsmessig tap på rundt 650 millioner kroner.- Hvor mye mer må dere redusere gjelden for å gjøre Norske Skog mer solide og for å bedre lønnsomheten?- Vi ønsker absolutt å redusere gjelden ytterligere. Det blir en løpende vurdering i forhold til inntekter, men jeg har ikke et bestemt tallmål. Hvis vi ser fire år tilbake hadde vi 19 milliarder i gjeld, så mye er allerede gjort og vi ønsker å redusere gjelden ytterligere, sier Rynning-Tønnesen til SIX News.Med sviktende inntekter i et meget krevende marked vil salg av andre fabrikker være en mulighet for å redusere gjelden.- Vi er villige til å selge en eller flere fabrikker hvis vi får en akseptabel pris. Hvilke fabrikker det gjelder kan jeg ikke si noe om av hensyn til interessentene, sier Rynning-Tønnesen til SIX News.Norske Skog aksjen faller 3,11 prosent og handles for 12,77 kroner.Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra kinesiske myndigheter. Det antas at salget blir gjennomført innen utgangen av 2009.