Henter 90 mill.

Aker BioMarine henter 90 mill. fra Aker.

Konserndirektør i Aker BioMarine, Matts Johansen - Foto: Finansavisen

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine låner inntil 90 millioner kroner av selskapets majoritetseier, Aker ASA, heter det i en melding.Av lånets totalramme, er det i første omgang mulig å trekke på inntil 50 millioner kroner. Ytterligere inntil 40 millioner kroner vil være tilgjengelig etter at Aker BioMarine har lagt frem og fått Aker ASA til å godkjenne en helhetlig refinansieringsplan. Det nye lånet blir sikret med pant i vesentlige eiendeler.- Aker BioMarine opplever stor og økende etterspørsel etter kosttilskuddet Superba(TM) Krill og fôringrediensen Qrill(TM) i internasjonale markeder. I løpet av høsten vil vi få avklart viktige ommersielle forhold som påvirker hvilken kapitalstruktur selskapet kan og bør ha fremover, sier konsernsjef Hallvard Muri i Aker BioMarine i en kommentar.Selskapet betaler 7,35 prosent rente per annum. Denne er 6 måneder Nibor pluss 500 basispunkter. Lånet forfaller 15. mai 2010.