- Ingenting kan eller bør utelukkes

Peter Warren snakker om faktorer man gjør lurt i å huske, usannsynlig hendelser som ikke er så usannsynlige likevel og følgene av Lehman Brothers-konkursen.

Peter Warren - Foto: Finansavisen

Forvalter Peter Warren tar i foreløpig siste utgave av sin blogg opp temaet rundt usannsynlige hendelser som under finanskrisen har vist seg å ikke være så usannsynlige likevel.- Normalfordeling (eller lognormalfordeling siden børskurser ikke kan falle mer enn til null, samtidig som de i teorien kan stige uendelig) danner gjerne grunnlaget for sannsynligheter. La man denne type modellering til grunn og benyttet ett år med data fra perioden før Lehman Brothers gikk konkurs var sannsynligheten for et daglig kursfall på 9 % eller mer på Oslo Børs så liten at den kun skulle inntreffe 1 gang vært hvert 13.000 år, skriver Warren.Krisen i verdensøkonomien har imidlertid gjort noe med denne sannsynligheten, skriver forvalteren.- Man skulle med andre ord hatt tro på betydelig fremgang i medisinsk forskning dersom man skulle kunne oppleve dette mer enn 1 gang. Dette forhindret dessverre ikke at vi opplevde hele tre slike tilfeller fra 6. oktober til 6. november i fjor. Selv modellering av data innhentet etter at det skjedde hevder at dette var nærmest usannsynlig. Inkluderer vi disse tilfellene har sannsynligheten økt til 1 gang hvert 13. år.Investorer bør dra lærdom av slike hendelser, mener Warren.- Det følger av dette at det er viktig å forstå at sannsynligheter kun er et rammeverk og at ingenting kan eller bør utelukkes. Spesielt de som låner penger for å investere gjør lurt i å huske dette, skriver han.