Innsider selger nesten alt

Styremedlem i Aqua Bio Technology og hennes nærstående kvitter seg med nesten alle sine aksjer i selskapet.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

ValutaCorp as, et selskap nærstående til styremedlem Tone Bjørnov i Oslo Axess-noterte Aqua Bio Technology, har i perioden 10/9-17/9 solgt 140.000 aksjer i selskapet til en snittkurs per aksje på 0,29 kroner, går det frem av en børsmelding.Etter dette har Bjørnov og nærstående en beholdning på 2.500 aksjer i selskapet.