Innsidere plukket aksjer for 8 mill.

En rekke innsidere deltar i Norecos emisjon.

Scott Kerr (til høyre) - Foto: Finansavisen

I henhold til avtalen vedtatt av styret i dag, 23. september, vil primærinnsidere i Noreco bli tilbudt aksjer i den rettede emisjonen på 15 kroner per aksje.Disse slo til:

 • Lars Takla, styreformann ble tildelt 50 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 1 578 207 aksjer.Lars Takla, styreformann ble tildelt 50 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 1 578 207 aksjer.
 • John Hogan, styremedlem ble tildelt 66 667 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 421 195 aksjer.John Hogan, styremedlem ble tildelt 66 667 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 421 195 aksjer.
 • Aasulv Tveitereid, styremedlem ble tildelt 333 333 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 343 333 aksjer.Aasulv Tveitereid, styremedlem ble tildelt 333 333 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 343 333 aksjer.
 • Therese Log Bergjord, styremedlem ble tildelt 15 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 24 000 aksjer.Therese Log Bergjord, styremedlem ble tildelt 15 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 24 000 aksjer.
 • Rebekka Glasser Herlofsen, styremedlem ble tildelt 20 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 30 000 aksjerRebekka Glasser Herlofsen, styremedlem ble tildelt 20 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 30 000 aksjer
 • Søren Reinhold Poulsen, ansattrepresentant ble tildelt 667 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 667 aksjer.Søren Reinhold Poulsen, ansattrepresentant ble tildelt 667 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 667 aksjer.
 • Malin E Flor Helgesen, vara ansattrepresentant ble tildelt 3 333 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 41 062 aksjer.Malin E Flor Helgesen, vara ansattrepresentant ble tildelt 3 333 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 41 062 aksjer.
 • Scott Kerr, administrerende direktør ble tildelt 33 333 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 1 695 288 aksjer.Scott Kerr, administrerende direktør ble tildelt 33 333 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 1 695 288 aksjer.
 • Jan Nagell, finansdirektør ble tildelt 2 500 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 62 050 aksjer.Jan Nagell, finansdirektør ble tildelt 2 500 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 62 050 aksjer.
 • Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt ble tildelt 2 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 87 205 aksjer.Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt ble tildelt 2 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 87 205 aksjer.
 • Synnøve Røysland, direktør for sørlige Nordsjø ble tildelt 1 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 16 948 aksjerSynnøve Røysland, direktør for sørlige Nordsjø ble tildelt 1 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 16 948 aksjer
 • Stig Frøysland, direktør for HMS/HR ble tildelt 6 500 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 63 519 aksjer.Stig Frøysland, direktør for HMS/HR ble tildelt 6 500 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 63 519 aksjer.
 • Birte Noer Borrevik, direktør for boring og prosjekter ble tildelt 6 667 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 152 729 aksjer.Birte Noer Borrevik, direktør for boring og prosjekter ble tildelt 6 667 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 152 729 aksjer.