KOA stuuuper på emisjon

Kongsberg Automotive melder om gjennført emisjon. Aksjen dundret ned i børsåpningen, men bildet er mer nyansert (korrigert).

Foto: Scanpix
Børs

Kongsberg Automotive har fullført en emisjon på 260.010.000 aksjer til kurs 4,00 kroner, går det frem av en børsmelding. Dette gir et bruttoproveny på 120 millioner euro.Ca. 77 prosent, eller 92 millioner euro, ble tegnet av store, eksisterende aksjonærer, både norske og internasjonale institusjonelle investorer. Resten var konvertering av gjeld under garantien fra utlånsbankene.Pengene skal styrke balansen og øke likviditetsbufferen i selskapet.I tillegg foreslår styret en reparasjonsemisjon på opptil 110.000.000 nye aksjer til kurs 4,00 kroner for aksjonærer registrert i VPS per 1. september.Aksjen ble straffet hardt i børsåpningen, og stupte 34 prosent.Regnestykke Regner vi på antall nye aksjer i emisjonene (260 + 110 millioner), til kurs 4,00, pluss antall gamle aksjer (65 millioner) og forrige sluttkurs på 7,55 kroner, skulle ny aksjekurs per 2. september ha vært 4,53 kroner.Aksjen omsettes klokken 11.09 for 4,91 kroner, som i realiteten betyr at aksjen er opp siden i går.

Nyheter
Børs