- Kronen kan svekke seg før jul

DnB NOR Markets om kronestyrkelsen og mulig markedsskuffelse i fremtiden.

Norges Bank holdt i går, 23. september, styringsrenten uendret på 1,25 prosent.- Markedsreaksjonene etter sentralbankens beslutning var som ventet. Den norske kronen styrket seg umiddelbart på bred basis og rentene steg. Det kan synes som at rentemarkedene nå priser inn en svært så aggressiv politikk fra Norges Bank, med en kvarting opp på hvert av de neste syv møtene. Vi tror markedet blir skuffet, og mest sannsynlig ved fremleggelsen av den nye rentebanen i oktober. Dette støtter opp under vårt syn om at den norske kronen kan komme til å svekke seg før jul, skriver DnB NOR Markets i en oppdatering.Kronen har fortsatt å styrke seg torsdag morgen - følg valutamarkedet her