Kronen rett opp etter rentedommen

Kronen blir kraftig påvirket av rentedommen.

Norges Bank holdt i dag, 23. september, styringsrenten uendret på 1,25 prosent.Slik går kronen etter rentedommen (med noteringene før dommen i parantes)USDNOK: 5,78 (5,91) EURNOK: 8,56 (8,59) GBPNOK: 9,51 (9,55) CHFNOK: 5,65 (5,69) JPYNOK: 0,0634 (0,0638)