Noreco gjennomfører emisjon

Oljeselskapet henter penger.

Foto: iStockphoto

Norwegian Energy Company ASA gjennomfører en rettet emisjon mot utvalgte investorer.Den planlagte emisjonen beløper seg opp til 1,2 milliarder kroner.- Tegningsprisen vil bli bestemt gjennom en book-buildingsprosess til eller i nærheten av markedsprisen på Oslo Børs ved børsslutt den dagen prisen fastsettes og ikke senere enn 23. september 2009, skriver Noreco. Bookbuildingprosessen vil senest stanses 21:00 onsdag kveld.Emisjonsprovenyet skal brukes til å styrke selskapets finansielle posisjon for å finansiere investeringer relatert til utbygging av olje- og gassfunn, samt til generelle forretningsmessige formål.Medlemmer i Norecos styre og ledelse har forhåndsbestilt og vil bli allokert aksjer til en verdi av 9,5 millioner kroner til tegningsprisen som settes i emisjonen.Selskapets tre største aksjonærer, Sector, Lyse Energi og IKM Invest har forhåndsbestilt for mer enn 210 millioner kroner.