Nytt fra Aker Seafoods

Tildelingen i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen har i dag blitt fastsatt av styret i Aker Seafoods.

Yngve Myhre - Foto: Finansavisen

Det vises til børsmelding datert 18. september 2009. Tildelingen i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, hvor tegningsperioden utløp klokken 17.30 den 17. september 2009, har onsdag blitt fastsatt av styret i Aker Seafoods ASA, går det frem av en melding.Etter utløpet av tilbudsperioden har totalt 36 000 000 nye aksjer til tegningskurs kroner 5,00 per aksje blitt registrert og tildelt. Det ble tegnet for totalt 44 227 017 aksjer. Fortrinnsrettsemisjonen var delvis garantert av et garantikonsortium.Gjennom fortrinnsrettemisjonen vil Aker Seafoods få et bruttoproveny tilsvarende kroner 180 millioner før transaksjonskostnader.Aker Seafoods' aksjekapital vil etter fortrinnsrettsemisjonen øke med kroner 180 000 000 til kroner 423 230 080, fordelt på 84 646 016 aksjer, hver pålydende kroner 5,00.