Oslo Børs i 370 eller 215 poeng?

I dag stuper hovedindeksen på Oslo Børs under 300 poeng. Bjørn Inge Pettersen, analysesjef i TrendTech Securities, forteller HegnarOnlines lesere hvordan børsen kan utvikle seg fremover.

Børs

I dag har hovedindeksen på Oslo Børs på nytt falt under 300 poeng-grensen, og mange spør seg nå hvor ferden går videre. I skrivende stund står hovedindeksen i 297,35 poeng, ned 0,95 prosent.- Oslo Børs benchmark indeks (OSEBX) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend hvor videre oppgang signaliseres på sikt. I det korte bilde så konsoliderer indeksen mellom et støttenivå rundt 287 poeng og et motstandsnivå rundt 310 poeng. Et etablert brudd på et av disse nivåene vil være med å gi nye signaler for den videre utviklingen fremover, sier Bjørn Inge Pettersen, analysesjef i TrendTech Securities, til HegnarOnline.- RSI og Stochastics momentum-indikatorer har kommet ned til nøytrale nivåer og gir for øyeblikket ingen klare signaler for den videre utviklingen til indeksen på kort sikt. Det er altså først ved enten et brudd opp gjennom 310-nivået eller ned gjennom 287-nivået at vi får nye signaler om den videre retningen, sier Pettersen.- Ved et etablert brudd opp gjennom 310-nivået så vil potensialet være opp mot 360-370 poeng for OSEBX på 3-6 måneders sikt. Ved brudd ned gjennom 287-nivået så vil neste støttenivå være ved 258 poeng og et brudd ned gjennom det nivået vil kunne utløse salgssignal fra en større dobbel-topp formasjon hvor potensialet ned vil være rundt 215 poeng, sier analysesjefen.- Men for øyeblikket så ser det tekniske bilde altså positivt ut for Oslo Børs og benchmark indeksen og får vi et brudd opp gjennom 310-nivået så vil gjerne OSEBX kunne stige opp mot 360-370 poeng i løpet av 3-6 måneder. Det tilsvarer i så fall en oppside for Oslo Børs på rundt 20 prosent fra dagens nivå, avslutter Pettersen.

Nyheter
Børs