Overtar BNbank i Ålesund

SpareBank 1 SMN overtar BNbanks avdeling i Ålesund.

Administrerende direktør Finn Haugan i SpareBank 1 SMN. Foto: Scanpix

BNbank og SpareBank 1 SMN har inngått avtale om hvordan overføringen av BNbanks avdeling i Ålesund til SpareBank 1 SMN skal gjennomføres.Avtalen innebærer at SpareBank 1 SMN overtar samtlige 36 ansatte i BNbank avdeling Ålesund samt alle kundeforhold som består av 5,3 milliarder kroner i utlån og 1,4 milliarder i innskudd.Dagens balanse i Ålesund overføres gradvis til SpareBank 1 SMN. BNbank vil finansiere porteføljen og garantere for kredittrisikoen. Garantien og finansieringen vil gradvis bli redusert i løpet av tre til fem år.- Samlet vurderes dette som en god løsning for SpareBank 1 SMN og BNbank. SMN får tilgang til et godt fagmiljø og et stort antall meget interessante kunderelasjoner. Dette gir oss en solid plattform å bygge videre på for vår virksomhet på Sunnmøre, som er et strategisk satsingsområde for SMN, sier administrerende direktør Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.