Pilene peker opp etter sterke tall

De amerikanske markedene er ventet opp etter sterke makrotall.

NYSE Amex-gulvet i New York - Foto: AP

Futureshandelen i USA peker mot en positiv oppgang. Nasdaqs futuresindeks er opp 0,6 prosent, mens futuresindeksen til S&P 500 er opp 0,4 prosent.Futureshandel er en indikasjon på hvilken retning indekser og aksjer åpner, men er ingen garanti.Jobb-tallTall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra reviderte 551.000 per 12. september til 530.000 per 19. september.Ifølge estimatet på vår tjeneste, Market Watch, lå forventningen på 550.000 nye arbeidsledige."Continued Claims" (antall personer som fortsetter å motta arbeidsledigstrygd) gikk fra reviderte 6,26 millioner per 5. september til 6,138 millioner per 12. september.