Rocksource utøver opsjoner

Utøvde opsjoner på 1 krone.

Foto: iStockphoto
Børs

Rocksource har utøvd 279.127 opsjoner til 1 krone per aksje. Aksjekapitalen ble da økt med 279.127 kroner.Dette ble godkjent 1. september 2009 av styret. Det er nå 178.442.318 RGT-aksjer i omløp.

Nyheter
Børs