Selger seg helt ut av aksje

Selskapet Cermaq solgte tirsdag sine 250 millioner aksjer i Lighthouse Caledonia.

Foto: Scanpix

Fiskematselskapet Cermaq meldte tirsdag kveld at de har solgt alle sine 250 millioner aksjer i Lighthouse Caledonia.Dette tilsvarer 14,2 prosent av selskapet. Kjøper var Northern Link og salget ble gjort til en kurs på 0,255 kroner.Vederlaget var dermed 63,75 millioner kroner.Cermaq ble tildelt aksjer for 25 millioner kroner i den rettede emisjonen i Lighthouse Caledonia i februar 2009.