Sparebanken Vest sikrer seg mer penger

Styret i Sparebanken Vest har signert avtale med Statens Finansfond om kjernekapitalinnskudd ved tegning av fondsobligasjoner.

Foto: Scanpix

Styret i Sparebanken Vest har signert avtale med Statens Finansfond om kjernekapitalinnskudd ved tegning av fondsobligasjoner på 960.000.000 kroner.Avtalen er med forbehold om endelig godkjennelse av bankens representantskap i tillyst møte 29. oktober