Sveaas på farten

Kistefos og Kistefos Investment forlenger terminkontrakter på millioner av aksjer i Scorpion Offshore.

Kistefos og Kistefos Investment har i dag forlenget terminkontrakter på henholdsvis 13.080.982 og 1.400.000 aksjer i Scorpion Offshore. Terminkursen er på 22,22 kroner og forfall er satt til 16. desember.Samtidig har Gyljandi, som eies av Kistefos-sjef Åge Korsvold, forlenget en terminkontrakt på 468.480 aksjer i Scorpion Offshore. Kontrakten har samme kurs og forfall som Kistefos' terminkontrakt.