Tar ikke børsklage til følge

Selskap blir nektet strykning fra notering på Oslo Børs.

Oslo Børs - Foto: Scanpix

Børsklagenemnden har i møte 17. september 2009 behandlet klage fra Namsos Trafikkselskap ASA over Oslo Børs ASAs vedtak 17. juni 2009 om avslag på søknad om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.Nemnden har ifølge en børsmelding fattet følgende vedtak:Børsstyrets vedtak av 17. juni 2009, der søknad fra Namsos Trafikkselskap ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs ble avslått, stadfestes.