Tilbudt 25 millioner - tilkjent 322 millioner

Gamle verdipapirer i Hydro var gull verdt for oldebarn og andre arvinger.

Dommer i rettssal - Foto: iStockphoto
Børs

Oldebarn og andre arvinger til 100 år gamle verdipapirer i Hydro er ifølge DN tilkjent 322 millioner kroner. Hydros opprinnelige tilbud var 25 millioner kroner, fordelt på 55.000 kroner for stiftersertifikater og 3.500 kroner for tegningssertifikater. Oslo tingrett har kommet frem til at prisen skulle være 890.000 kroner for stiftersertifikatene og 57.000 kroner for tegningssertifikatene.Like etter etableringen av Hydro i 1905 ble det utstedt sertifikater som ga rett til å tegne seg under fremtidige kapitalutvidelser. Noen få av disse ble igjen på hendene til tidligere ansatte og toppledere i Hydro.Christian Fredrik Bjerke (53), oldebarn til tidligere generaldirektør Harald Borgen Bjerke, er veldig overrasket over at de har fått så til de grader medhold i retten.- Vi er spent på om dette blir det endelige resultatet. Jeg stiller meg også undrende til at tilbyder ikke var interessert i å fortelle hvordan det var kommet frem til sin opprinnelig pris på sertifikatene, sier Bjerke til DN.

Nyheter
Børs