USA-indeks bedre enn ventet

ISM non-manufacturing steg mer enn ventet i august.

Børs

Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen for tjenesteytende næringer (ISM non-manufacturing) endte på 48,4 i august, opp fra 46,4 i juli.Indeksen var ventet på 48,0, i henhold til vår tjeneste Market Watch.Aktivitets-komponenten steg til 51,3, opp fra 46,1 i juli. Dette er første notering over 50 siden september i fjor.Hva er ISM Services Non-Manufacturing?Det er en nasjonal indeks basert på en spørreundersøkelse av drøyt 370 innkjøpssjefer i industrier som finans, forsikring, eiendom og kommunikasjon. Indeksen publiseres månedlig og påvirker markedet betydelig, blant annet fordi den amerikanske tjenestesektoren utgjør rundt en sjettedel av verdens BNP.

Nyheter
Næringsliv