USA: Ledigheten faller

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, jobless claims, går tilbake.

En arbeidsledig mann på jakt etter ny jobb - Foto: AP

Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra reviderte 557.000 per 5. september til 545.000 per 12. september.Ifølge estimatet på vår tjeneste, Market Watch, lå forventningen på 557.000 nye arbeidsledige."Continued Claims" (antall personer som fortsetter å motta arbeidsledigstrygd) gikk fra reviderte 6,1 millioner per 29. august til 6,23 millioner per 5. september. Konsensus lå på 6,1 millioner.